Bedrijfsprocessen

Procesmodellering

Procesmodellering is de visuele weergave van bedrijfsprocessen of workflows. Net als bij een flowchart worden individuele stappen van het proces uitgetekend, zodat er een end-to-end overzicht is van de taken in het proces binnen de context van de bedrijfsomgeving.

Modellering maakt visualisatie van de bedrijfsprocessen mogelijk, zodat organisaties hun interne bedrijfsprocedures beter kunnen begrijpen. Dit wordt gedaan zodat ze kunnen worden beheerd en efficiënter kunnen worden gemaakt. Dit is meestal een agile manier van werken voor continue verbetering.

Procesmodellering is een essentieel onderdeel van procesautomatisering, aangezien er eerst een procesmodel moet worden gemaakt om taken te definiëren en de workflow te optimaliseren voordat deze wordt geautomatiseerd.

Voordelen van procesmodellering

Bij Procesmodellering worden bedrijfsprocessen schematisch in kaart gebracht. Hierdoor kunnen de processen gemakkelijker worden geïdentificeerd, zodat gebruikers beter begrijpen hoe de huidige processen werken en hoe deze kunnen worden verbeterd. Andere voordelen van procesmodellering zijn:

  • Het verbetert de efficiëntie – procesmodellering helpt het proces te verbeteren, waardoor werknemers productiever kunnen werken door tijd te besparen.
  • Het verwerft transparantie – modellering geeft een duidelijk overzicht van het proces, waarbij het begin- en eindpunt en alle tussenliggende stappen worden geïdentificeerd.
  • Het garandeert best practices – het gebruik van procesmodellen zorgt voor consistentie en standaardisatie in de hele organisatie.
  • Het creëert begrip – door de gemeenschappelijke procestaal (BPMN) te gebruiken, wordt het gemakkelijker voor gebruikers in de hele organisatie om met elkaar te communiceren. 
  • Zorgt voor orkestratie – ondersteunt de coördinatie van mensen, systemen en informatie in de hele organisatie om de bedrijfsstrategie te ondersteunen.

BPMN

BPMN staat voor Business Process Model and Notation en is uitgegroeid tot dé internationale standaard voor het modelleren van bedrijfsprocessen. Het biedt organisaties het vermogen om, door middel van grafische voorstellingen, hun interne bedrijfsprocedures beter te begrijpen en te delen. De grafische voorstellingen vergemakkelijken de communicatie en het begrip van de samenwerkingsverbanden onderling en die met ketenpartners.

BPMN helpt met het borgen van procesgangen, verhogen van rendement en produceren van heldere blauwdrukken van de bedrijfsprocessen.Het is dus dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement. Om BPMN te implementeren gebruiken we het platform van Bizagi. Bizagi heeft verschillende producten ontwikkeld, Modeler en Studio. Modeler is voornamelijk voor het in kaart brengen van processen en veranderingen in dat proces te testen door middel van simulaties. Studio gebruikt de gemoduleerde processen en maakt ze tot een executabel proces. Dit geeft gebruikers de keuze om BPMN te gebruiken processen in kaart te brengen en te verbeteren of om het proces te laten plaats vinden in een BPMN omgeving.

X